Закордонний паспорт без переплат

Навіщо платити більше?

УВАГА! На даний час (липень 2017 р.) викладена нижче методика захисту порушених Державною міграційною службою України прав громадян, що бажають отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, не є актуальною.

Пролобійовано відміну державного мита за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або обміну цього паспорта на території України та включено цю суму до так званого адміністративного збору, який розраховується як сума вартості адміністративної послуги та вартості бланку.

По факту, здирництво при видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон або обміну цього паспорта на території України залишилось, але в юридичній площині цей факт треба довести заново. Та й звертатись до Прокуратури із заявою про злочин наразі немає сенсу тому, що прокурори відмовляються захищати наші права, посилаючись на зміни в чинному законодавстві

1. На підставі частини першої, статті 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 р.,№ 3857-XII паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється на період до десяти років з можливістю продовження на такий же термін. Продовження терміну дії паспорта провадиться у порядку, встановленому для оформлення його видачі. Але органи Державної міграційної служби України (далі ДМСУ) відмовляють в продовженні терміну дії паспорта навіть якщо паспорт зовсім чистий та в гарному стані.

2. Згідно пункту 10 Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених Постановою КМУ «Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення» від 31 березня 1995 р., N 231 для оформлення паспорта у разі тимчасового виїзду за кордон до відповідного органу ДМСУ подається:

 1. заява-анкета встановленого зразка; (бланк)
 2. паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) - після прийняття документів повертається;
 3. дві ксерокопії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України (правилами не передбачені, але подати неважко);
 4. дві ксерокопії виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи (правилами передбачено одну, але подати дві неважко);
 5. дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
 6. квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.
  На сьогодні за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або обміну цього паспорта на території України (при оформленні закордонного паспорта за 30 календарних днів) справляється державне мито в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170 грн. 00 коп. (підпункт "б", пункту 6, статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993, № 7-93).

За логікою також потрібно подати закордонний паспорт (якщо є в наявності).

3. В дійсності органи ДМСУ вимагають сплатити окрім державного мита іще декілька платежів. В нашому місті, зокрема, це виглядає слідуючим чином:

Перелік оплатОтримати паспорт не просто

4. Комплексна послуга ДМСУ включає оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон - 87,15 грн. та вартість бланка – 120 грн. Ці оплати та послуги вищеназваними Правилами не передбачені. Заяву-анкету встановленого зразка кожен в змозі заповнити самостійно, а оцифрувати фото не є при нинішньому розвитку техніки проблемою. Право відмови від сплати міфічних послуг закріплено пунктами другим та шостим Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг» від 26 жовтня 2011 р., № 1098, цитую:
«2. Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження) та виду послуги, а також за постановою (ухвалою) суду в цивільних та господарських справах (далі - замовники)…
…6. Замовник має право відмовитися від надання замовленої послуги шляхом подання на ім'я керівника відповідного підрозділу МВС або ДМС заяви в письмовій формі.»
Кінець цитати.
Тобто, вказана Постанова передбачає можливість надання платних послуг за заявою особи, але не вказує на обов'язковість отримання таких послуг.

Також нагадую, що паспорт є власністю України, а тому вартість його виготовлення врахована в вартості державного мита.

Все вищеозначене підтверджується постановою Верховного Суду України від 03.12.2013 р. по справі № 21-416а13. Ось витяг із цієї постанови: «..сплата установленого Декретом державного мита покриває вартість витрат, пов'язаних із учиненням … дій щодо видачі громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон (у тому числі й вартість бланка). Тому … не вправі вимагати повторної оплати тих самих дій (послуг) на підставі іншого нормативно-правового акта». Кінець цитати.

Плата за оформлення довідки про несудимість для оформлення закордонного паспорта – 60 грн., та незрозуміла оплата до ПАТ «Кремінь» - 30 грн. не передбачені жодним нормативним документом.

Таким чином єдиним обов’язковим платежем при оформленні закордонного паспорта за 30 календарних днів є державне мито на суму 170 грн. 00 коп. Все інше кваліфікується як суттєве порушення органами ДМСУ чинного законодавства та перевищення наданих їм Конституцією та законами України повноважень.

5. Усі, хто стикається із відмовою у прийнятті документів службовцями ДМС та примушуванням до сплати додаткових платежів, можуть подати відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення. (зразок заяви)

AdobeReader

6. Цікаві відео

березень 2014

Джерела інформації

 1. Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 р.,№ 3857-XII.
 2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993, № 7-93
 3. Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджені Постановою КМУ «Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення» від 31 березня 1995 р., N 231.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 795» від 28.01.2009 р., № 65.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг» від 26 жовтня 2011 р., № 1098.
 6. http://www.pravda.com.ua